Hästallergi

Hästallergi är en form av pälsdjursallergi. Sådan allergi utvecklas vanligtvis tidigt hos människor, i barndomen eller i tonåren. Det förekommer dock även att pälsdjurallergier utvecklas i vuxen ålder. Allergin är också kopplad till ålder såtillvida att man har sett en generell minskning av besvären från allergin ju äldre de drabbade blir. Man har inte kunnat klarlägga helt varför allergier uppstår, men forskningen hittills pekar på en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Många forskare menar till exempel att en uppväxt i ett överdrivet renligt och sterilt hem kan vara en bidragande faktor till att man utvecklar en allergi. De tror också att detta är anledningen till att just pälsdjursallergier har blivit betydligt vanligare under de senaste årtiondena.horse-473093_960_720

Symptomen hos allergikern är vanligtvis rinnande näsa, nysningar och kliande ögon. Ibland utvecklas de allergiska symptomen också till astma. Om man känner av kliande ögon efter att ha vistats nära hästar, kan det dock vara en bra idé att först utesluta att det handlar om något annat, till exempel ögoninflammation, som ju är övergående och behandlingsbart.

Det som orsakar besvär hos en allergiker är allergena ämnen hos djuren som människans immunförsvar reagerar på. Hos hästar finns de allergena ämnena i hästens hud och mjäll, och samlas i pälsen. Det som skiljer just hästallergi från de flesta andra former av pälsdjursallergi är att de flesta hästallergiker utvecklar en mycket kraftig allergi, som gör att de kan lida av besvär bara genom indirekt kontakt med hästar, till exempel genom att träffa någon som har ridit och inte tvättat håret efteråt.

Lyckligtvis är hästallergi inte vanligt bland de som rider själva, varför man inte behöver oroa sig för att man plötsligt ska tvingas sluta rida för att man drabbas av hästallergi.